Drepturi conferite de contractul RCA

Drepturi conferite de contractul RCA

Oferim intotdeauna clientilor nostri variantele cele mai practice in solutionarea dosarelor de dauna, de la recomandarea partenerilor nostri pentru reparatie, pana la suport juridic in cadrul dosarelor de dauna(relatia client-asigurator).

In conformitate cu prevederile legislative aplicabile, un autovehicul avariat poate fi reparat in unitatea autorizata RAR aleasa de pagubitul RCA. Asiguratorul RCA nu poate impune pagubitului un anumit service pentru efectuarea reparatiei. Conform art. 6, alin 8) din Legea nr. 132/2017, in calitate de pagubit, te poti adresa pentru remedierea daunelor oricarei unitati reparatoare de automobile care functioneaza in conditiile legii, fara nicio constrangere din partea companiei de asigurari sau a unitatii reparatoare auto care v-ar putea influenta alegerea.

Contractul RCA confera partii prejudiciate o serie de drepturi, iar rolul nostru este acela de a ti le face cunoscute integral. Riscurile acoperite in baza contractului RCA sunt urmatoarele:

  • -asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat;
    -vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
  • -prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;
  • -costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;
  • -prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate adica AUTOTURISM LA SCHIMB!!!
  • -cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;
  • -cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului pagubit, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul;
  • -indiferent de locul in care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri, atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii vehiculului asigurat, asiguratorul RCA acorda despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta in contractul RCA;
Back to top